Salgsrapportering

Salgsrapportering.

Dette tillægsmodul kan udtrække salgs- og købsdata på basis af fakturalinier i et vilkårligt datointerval.

De udtrukne data kan enten være baseret på enkeltfirma eller på firma i et vist postnummerinterval. Ligeledes kan data udtrækkes efter varenummer- eller varegruppeinterval.

For debitorerne kan medtages notater, generelle stamdata og evt. rykkerdata, og kan derfor danne et stærkt værktøj i en salgssituation.

De udtrukne data kan vises på skærm, udskrives på printer eller sendes til pdf-fil.

Systemet kan opsættes så data kan udtrækkes ved batchkørsel til løbende analyse.

Scroll to Top